Tel:+386 (0)1 521 15 87

Fax:+386 (0)1 548 00 39

E-mail vitka2@siol.net

Ponujamo zelo širok spekter računovodskih storitev:

 • računovodske storitve za gospodarske družbe, samostojne podjetnike in društva
 • vodenje glavne knjige
 • analitično evidenco saldakontov –terjatev in obveznosti
 • vodenje davčnih evidenc in obračun DDV
 • obračun plač, podjemnih pogodb in avtorskih honorarjev
 • vodenje registra osnovnih sredstev z izračunom amortizacije
 • sestavljanje letnih računovodskih izkazov
 • izdelavo mesečnih ali polletnih obračunov
 • sestavljanje davčne bilance
 • sodelovanje pri pripravi letnih poročil
 • priprava poročil in zbiranje podatkov za državne institucije
 • izdelavo statistike za Banko Slovenije
 • pošiljanje davčnih obrazcev (REK-1, REK-2, DDV-O, itd.) preko e-davkov
 • poročanje o plačah AJPESu
 • vodenje po stroškovnih mestih ali projektih
 • elektronsko opravljanje plačilnega prometa
 • obračun obresti
 • izdelavo posojilnih pogodb
 • pripravo dokumentacije za pridobitev bančnih posojil
 • svetovanje na področju poslovanja , administracije in davkov
 • izdelava opominov in izvajanje E-izvršb
 • izdajanje računov (tudi e-računov)
 • druge storitve v dogovoru s stranko

Možen je dogovor za opravljanje vseh računovodskih del, ki jih vaše podjetje potrebuje, ali pa le za opravljanje posameznih. Specifičnost našega dela s strankami je v individualnem pristopu do stranke. Vseskozi smo dostopni, po telefonu ali e-mailu, za kakršnakoli vprašanja in nasvete. Partnerje sproti opozarjamo na manjkajoče dokumente, ki jih odkrijemo pri knjiženju, pa tudi na vse druge prepoznane nepravilnosti pri poslovanju in na med letom dosežene rezultate.

Cena naših storitev se določa individualno, običajno v obliki mesečnega pavšala, ki se med letom praviloma ne spreminja. S partnerjem sklenemo letno pogodbo v kateri se dogovorimo za storitve, ceno in odgovornost obeh pogodbenih strank.

Računovodske
storitve

Računovodske storitve za d.o.o., s.p. in društva.

 

Finančno
svetovanje

Finančno svetovanje
za naložbe
v vrednostne papirje.

Davčno
svetovanje

Davčno svetovanje o dohodnini, davku od dohodka pravnih oseb in DDV.

Devizni tečaji

Valuta

Tečaj

USD

1.0715

JPY

169.41

BGN

1.9558

CZK

24.767

DKK

7.4601

Datum veljavnosti: 6/18/2024

Več